Monthly Archives

May 2014

life & stories

May 20, Tuesday

posted by cassidy on 2014-05-20 at 12.53 AM, 0 comments

Jsem vám vůbec neříkala, jakej jsem technik. Neboť můj ubohý telefon, který mě dováděl k šílenství posledních tři čtvrtě roku, opravdu odešel do věčných lovišť, bylo na čase pořídit náhradu. Protože vím, jakou trvanlivost mají telefony v mým vlastnictví, absolutně…

Pokračovat ve čtení...

life & stories

May 16, Friday

posted by cassidy on 2014-05-16 at 4.01 PM, 0 comments

Občas věci, který děláte, vyžadujou (o hodně) víc energie, než jste původně předpokládali. Takový to, jak každej den naivně věříte, že to už klapne, že si to odškrtnete a třeba se fakt už po třech tejdnech se spánkovým průměrem čtyři…

Pokračovat ve čtení...