Monthly Archives

January 2020

life & stories

Bilance 2019

posted by cassidy on 2020-01-14 at 2.57 AM, 4 comments

Nebo spíš rok 2019, kdy tu bylo největší ticho v historii, v rychlosti. Míň jsme se toulali a víc budovali. Chybělo mi to, ale priority. Zase se to otočí. Objevila se spousta nápadů, který nebyl prostor dotáhnout, ale jejich čas…

Pokračovat ve čtení...